Ứng dụng hàm làm tròn số trong tính đơn giá xuất kho trên Excel

Chắc hẳn khi tìm hiểu về các hàm làm tròn số trong Excel chúng ta thường thắc mắc không biết các hàm đó được ứng dụng như thế nào trong công việc. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách áp dụng hàm làm tròn số trong tính đơn giá hàng xuất trên Excel:

Làm tròn giá thành đơn vị theo phương pháp bình quân

Khi tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân, rất có thể đơn giá xuất kho sẽ cho kết quả là số lẻ có phần thập phân. Do đó khi làm việc trên Excel chúng ta cần kết hợp với hàm làm tròn số khi tính đơn giá xuất kho theo phương pháp này.

Ví dụ như sau:

Mặt hàng A có thông tin hàng tồn kho như sau:

Trong PXK01 cần xác định đơn giá xuất kho để tính trị giá tiền. Trước đó có 2 đợt nhập hàng tại PNK01 và PNK02. Trường hợp này được tính như sau:

Giá xuất kho bình quân một đơn vị = Tổng giá trị hàng tồn kho trước khi xuất hàng / Tổng lượng hàng tồn kho trước khi xuất hàng

Trong đó:

  • Tổng giá trị hàng tồn trước khi xuất = Tổng giá trị hàng tồn trước khi xuất – Tổng giá trị hàng xuất kho trước khi xuất
  • Tổng lượng hàng tồn trước khi xuất hàng = Tổng doanh số hàng tồn kho trước khi xuất hàng – Tổng doanh số hàng hóa xuất kho trước khi xuất hàng
>>> Xem thêm:  Các cách định dạng ngày tháng trong Excel

E4=(SUMIF(B2:B3,”Nhập”,F2:F3)-SUMIF(B2:B3,”Xuất”,F2:F3))/(SUMIF(B2:B3,”Nhập”,D2:D3)- SUMIF(B2:B3,”Xuất”,D2:D3))

F4=D4*E4

Xem thêm: Cách dùng hàm SUMIF tính tổng theo điều kiện

Các kết quả sau:

Đây là một số lẻ với một phần thập phân. Về nguyên tắc tiền trong kế toán không được có số thập phân nên ở đây cần kết hợp với hàm làm tròn số. Cụ thể có 2 trường hợp làm tròn:

  • Làm tròn số ngay khi tính đơn giá: Trong công thức tại E4 đặt thêm một hàm ROUND lồng nhau, làm tròn tất cả các số thập phân, vì vậy hãy sử dụng số 0 tại num_ditgits. Khi làm tròn ngay tại đơn giá có thể khiến sai số tính thành tiền nhiều hơn và công thức nhìn dài và phức tạp. Nhưng điều này đảm bảo không có số lẻ trong cả đơn giá và tổng thành tiền.
  • Làm tròn cột thành tiền: Sử dụng hàm ROUND với công thức tại F4. Điều này làm cho công thức trông ngắn gọn hơn, giảm thiểu sai sót khi tính toán. Nhưng phải lưu ý đơn giá vẫn là số lẻ có phần thập phân.

Kết quả chênh lệch giữa hai cách làm tròn số:

Ở hình trên chúng ta có thể thấy đơn giá lên tới 56đ khi làm tròn theo 2 cách khác nhau. Vì vậy, cần thống nhất trước về cách làm tròn số để giảm thiểu sai lệch do làm tròn. Nếu có sai lệch, chúng tôi cũng biết nguyên nhân và có thể điều chỉnh.

Tìm hiểu thêm kiến ​​thức về kế toán kho trên Excel:

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách gộp nhiều dòng thành một dòng trong một ô tính Excel

Hướng dẫn lập công thức thông báo khi âm kho trên Excel

Hướng dẫn cách lập phiếu xuất kho theo thông tư 133 trên excel

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

Ngoài ra, Học Excel Online xin giới thiệu đến các bạn Trọn bộ kỹ năng kế toán tổng hợp online trên Excel. Khóa học này sẽ giúp các bạn bổ sung và hoàn thiện kiến ​​thức kế toán tổng hợp, đồng thời có thể xây dựng trọn bộ file excel để làm kế toán tổng hợp từ một file excel trống. Xem chi tiết tại:

Nguồn : Blog hocexcel