Tổng hợp nhanh những kĩ năng cần thiết cho bài thi MOS Excel – Phần 2

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi MOS Excel một cách tốt nhất. Các kỹ năng này sẽ dựa trên yêu cầu của Microsoft đối với phiên bản Chuyên gia 2013 , nhưng bạn cũng có thể áp dụng tương tự cho các phiên bản khác. Để xem các yêu cầu của Microsoft, mời các bạn tham khảo tại link sau: Yêu cầu kỹ năng thi MOS Specialist 2013 Danh sách các bài trước:

Các kỹ năng cần thiết cho bài thi MOS Excel – phần 2

Ở phần 2, yêu cầu chúng ta cần đạt được là Tạo và quản lý các ô và phạm vi. Các kỹ năng cụ thể cần có như sau:

Nhập dữ liệu vào các ô và phạm vi

Bạn cần biết cách:

  • Nhập dữ liệu vào ô (nhập bằng tay).
  • Tìm kiếm/thay thế dữ liệu bằng chức năng Tìm thay thế.
  • Sao chép và dán dữ liệu, chức năng Dán Đặc Biệt.
  • Sử dụng Tự động điền.
  • Mở rộng dữ liệu.
  • Thêm và xóa ô.

Định dạng ô và phạm vi

Để định dạng ô hoặc phạm vi, các kỹ năng cần thiết bao gồm:

Tổ chức các ô và phạm vi

Cuối cùng, trong phần 2 này, các kỹ năng bạn phải có sẽ là: Nếu bạn vẫn chưa biết cách thực hiện, hãy nhấp vào những chỗ tô đậm màu đỏ. Đó là liên kết đến các bài viết mà Học Excel Online đã chuẩn bị để trình bày chi tiết nhất cách xử lý và thành thạo các kỹ năng trong danh sách yêu cầu. Mời các bạn dành thời gian tìm hiểu, đọc lại phần đầu và đón chờ các phần tiếp theo!

>>> Xem thêm:  Xây dựng công cụ theo dõi giá trị tài sản đầu tư vào Portfolio tiền điện tử

Nguồn : Blog hocexcel