Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện

Khóa 1 ô hoặc 1 phạm vi trang tính dựa trên điều kiện Đây là bài số 13 trong chuỗi video Hướng dẫn VBA trong Excel và các ứng dụng của nó trong công việc…

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Cách xác định Ngày Tháng Năm bằng các hàm thời gian trong Excel có bài tập