Hướng dẫn sử dụng kết hợp VLOOKUP và CHOOSE: Một cách khác để tìm kiếm từ phải qua trái

Vlookup là một hàm được sử dụng rất phổ biến trong Excel, nhưng một trong những điểm yếu là về cơ bản nó chỉ có thể tra cứu theo một hướng từ trái sang phải. Để khắc phục nhược điểm này, thông thường người dùng sẽ chọn kết hợp CHỈ CHỈ SỐ và CHỈ TRẬN ĐẤU. Trong bài viết này, hãy tham khảo cách học Excel Online bằng VLOOKUP và CHỌN để có thể “nhìn lại”:

CHỌN . chức năng

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm CHOOSE:

=CHỌN(index_num, value1, [value2],…)

Hàm CHOOSE sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách đối số value1, value2…

Ví dụ: =CHỌN(3,”này”,”là”,”số”,”ba). Kết quả trả về: SỒ.

Tuy nhiên, lần này, chúng ta sẽ sử dụng CHỌN với mảng. Xem cách nó hoạt động dưới đây:

=CHỌN({1,2},B1:B5,A1:A5)

Với công thức kết hợp mảng này, một mảng ảo có 2 cột đã được tạo. Cột đầu tiên là B1:B5, cột thứ hai là A1:A5.

Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với VLOOKUP.

=VLOOKUP(,CHỌN({1,2},B1:B5,A1:A5),2,0)

Kết quả là giá trị tương ứng trong cột A.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Ở đây, cho CHỈ SỐ và CUỘC THI ĐẤU, quai hàm CHỈ TRẬN ĐẤU Trước tiên hãy cho chúng tôi biết giá trị cần tìm nằm ở hàng nào. Hàm CHỈ TRẬN ĐẤU cột thứ hai cho biết giá trị cần tìm ở cột nào. hàm MỤC LỤC Sử dụng 2 thông tin trên và tìm cho chúng tôi dữ liệu chính xác.

VLOOKUP kết hợp CHỌNchức năng CHỌN tạo một mảng ảo trong đó cột đầu tiên là tên của nhân viên, cột thứ hai là quý tương ứng. hàm VLOOKUP Tìm kiếm theo cột ảo từ trái sang phải.

Trên đây là một ứng dụng của VLOOKUP và CHỌN. Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng không thể không nói sự kết hợp này khá độc đáo.

Xem thêm về chức năng VLOOKUP đây.

Giới thiệu cơ bản về chức năng CHỌN đây.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online.

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện trong Excel