Hướng dẫn sử dụng hàm FILTER trả kết quả thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng FILTER trả về kết quả thỏa mãn một trong nhiều điều kiện. Với bài đăng này, Học Excel Online sẽ chỉ cho bạn cách trả về kết quả thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời.

Hàm FILTER trong Excel 365

Trước khi đi vào ví dụ, hãy lặp lại công thức FILTER một lần nữa:

= FILTER (mảng, bao gồm,[if_empty])

  • mảng: vùng dữ liệu được lọc (tiêu đề không bắt buộc)
  • bao gồm: điều kiện để lọc là gì, trong cột nào (xác định cả hai yếu tố cùng một lúc)
  • if_empty: Nếu không có kết quả, giá trị nào được trả về? (mục nhập tùy chọn)

Sử dụng hàm FILTER trả về kết quả thỏa mãn nhiều điều kiện cùng một lúc

Tương tự như bài trước, ví dụ lần này của chúng ta như sau:

bộ lọc giăm bông-1

Yêu cầu: Lọc ra các sản phẩm Bút bi loại hình Một.

Với yêu cầu này, hàm FILTER mà chúng ta đặt trong trường hợp này có công thức chung như sau:

=LỌC(khu vực được lọc(vùng dữ liệu 1=“Điều kiện 1”) *(vùng dữ liệu 2=“Điều kiện 2”),“Không có kết quả thỏa mãn”)

Cụ thể, điều kiện 1 trong trường hợp này là Bút bivà điều kiện 2 là loại Một.

Kết quả chúng ta nhận được như hình bên dưới:

= FILTER (A2: B15, (A2: A15 = “bút bi”) * (B2: B15 = “A”), “Không có kết quả thỏa mãn”)

ham-filter-1-in-many-reviews-2

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong thao tác lọc tìm giá trị thỏa mãn nhiều điều kiện cùng lúc. Tuy nhiên, còn rất nhiều trường hợp ứng dụng khác của hàm FILTER mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài tiếp theo như: bộ lọc dữ liệu hỗn hợp kết hợp nhiều điều kiện.


Kiểm tra các bài viết tương tự sau:

>>> Xem thêm:  Cách tạo một Add-ins trong Excel phần 5/5

Hướng dẫn sử dụng BỘ LỌC. hàm số

Các chức năng tính toán lại tự động trong Excel

Lọc dữ liệu theo ngày với FILTER. hàm số

Nguồn : Blog hocexcel