Hướng dẫn sử dụng Excel giải bài toán lý thuyết thống kê đơn giản

Trên thực tế, nhu cầu thực hiện công việc thống kê là rất lớn mà thông qua đó người ta có thể thu thập, tổ chức, phân tích và giải thích dữ liệu để đưa ra các quyết định đúng đắn. Với bài đăng này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách giải một bài toán lý thuyết thống kê đơn giản: Tính tần suất và tần suất mẫu.

Vấn đề của lý thuyết thống kê với tần số (Frequency) và tần số (Relative Frequency)

Câu hỏi

Chúng tôi gặp sự cố sau:

Ba mươi học sinh trung học được chọn ngẫu nhiên để trả lời câu hỏi: Trung bình bạn dành bao nhiêu thời gian trên Internet một tuần? Kết quả được liệt kê trong bảng dưới đây:

huong-dan-su-dung-excel-gia-quyet-bai-toan-thong-ke-don-gian-1

Yêu cầu: Từ bảng trên, hãy cho biết tần suất xuất hiện và tần suất tương đối của số liệu.

Sử dụng Excel để trình bày vấn đề

Để biểu diễn tần số và tần suất, trước tiên chúng ta cần giới thiệu các mẫu riêng biệt. Excel hoàn toàn có thể làm điều này bằng cách sử dụng Văn bản thành cộtchức năng như Độc nhất hoặc làm thủ công. Sau khi hoàn tất, chúng tôi có danh sách sau:

huong-dan-su-dung-excel-gia-quyet-bai-toan-thong-ke-don-gian-2

Tần số (Tần số) đại diện cho số lần xuất hiện của giá trị X. Để tính tần suất xuất hiện của mẫu, hàm COUNTIF Đơn giản sẽ giải quyết vấn đề:

huong-dan-su-dung-excel-khởi-hành-bài-toan-thong-ke-don-gian-3

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng Hàm FREQUENCY tính toán số lần xuất hiện của một giá trị trong một mảng

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm mid

Tần số (Tần số tương đối) hiển thị tỷ lệ xuất hiện của giá trị X. Bằng cách chia tần số đơn lẻ của mỗi giá trị cho kích thước mẫu, tần số có thể được tính toán. Công thức trong hình:

huong-dan-su-dung-excel-gia-quyet-bai-toan-thong-ke-don-gian-4

Như vậy là chúng ta đã giải quyết được yêu cầu cơ bản nhất của một bài toán lý thuyết thống kê. Tuy nhiên, để thể hiện dữ liệu một cách trực quan, chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ đi kèm.

Đối với dữ liệu tần số và tần suất, Biểu đồ phân tán (XY)

Biểu đồ tần suất:

huong-dan-su-dung-excel-khởi-hành-lượng-bai-toan-thong-ke-don-gian-5

Biểu đồ cho thấy tần suất:

huong-dan-su-dung-excel-khởi-hành-lượng-bai-toan-thong-ke-don-gian-6

Đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tính toán thống kê. Từ những con số trên, chúng ta cũng có thể đưa ra Hệ số tương quan (Hệ số tương quan), Phần dư… Chúng ta sẽ tìm hiểu về những giá trị này trong các bài viết tiếp theo.


Ngoài ứng dụng Excel trong việc giải các bài toán lý thuyết thống kê đơn giản, bạn có thể tham khảo nội dung tương tự sau:

FlappyBird trên Biểu đồ phân tán trong Excel

Vẽ đường xu hướng trong Excel

Nguồn : Blog hocexcel