Hướng dẫn cài đặt NVIDIA trên Ubuntu 20.04

nvidia ubuntu

Nếu bạn đang sử dụng máy tính có GPU NVIDIA, bạn có thể chọn giữa trình điều khiển Nouveau nguồn mở hoặc trình điều khiển NVIDIA gốc để sử dụng sức mạnh GPU. Theo mặc định, Ubuntu sử dụng trình điều khiển Nouveau, vì vậy nó thường chậm hơn trình điều khiển NVIDIA gốc – và bạn thậm chí sẽ không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào cho các công nghệ phần cứng hoặc phần mềm mới nhất.

Cài đặt trình điều khiển NVIDIA trên Ubuntu là một công việc khá đơn giản mà bạn có thể thực hiện chỉ trong một phút. Trên Ubuntu có một công cụ có thể phát hiện mô hình cạc đồ họa (GPU) và cài đặt trình điều khiển NVIDIA thích hợp cho kiểu cạc đồ họa trên máy tính của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và cài đặt trình điều khiển từ trang web chính thức của NVIDIA.

Cách cài đặt trình điều khiển

Cài đặt trình điều khiển NVIDIA bằng giao diện đồ họa

Đây là cách dễ nhất để cài đặt trình điều khiển NVIDIA mà bạn có thể cài đặt trên hệ thống Ubuntu Desktop của mình.

Bước 1: Trên màn hình Hoạt động, tìm kiếm “trình điều khiển” và nhấp vào biểu tượng “Trình điều khiển bổ sung”.

Bước 2: Cửa sổ “Software & Updaters” sẽ xuất hiện và bạn sẽ thấy tất cả các trình điều khiển có sẵn cho cạc đồ họa trên máy tính của mình.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 20.04

Tùy thuộc vào kiểu card đồ họa được cài đặt, bạn sẽ thấy danh sách các card đồ họa khả dụng.

Bước 3: Chọn trình điều khiển NVIDIA mà bạn muốn cài đặt, sau đó nhấp vào nút “Áp dụng thay đổi”.

Quá trình cài đặt này sẽ mất vài phút.

Bước 4: Sau khi cài đặt thành công, khởi động lại hệ thống.

Sau khi khởi động lại, trình điều khiển NVIDIA sẽ hoạt động. Nếu bạn muốn xem hoặc thay đổi cài đặt trình điều khiển hoặc thậm chí cập nhật trình điều khiển, hãy khởi động tiện ích “nvidia-settings”.

$ sudo nvidia-settings

Cài đặt trình điều khiển NVIDIA bằng dòng lệnh

Nếu bạn thích sử dụng dòng lệnh hơn là GUI, bạn có thể sử dụng công cụ “ubuntu-drivers”.

Mở một thiết bị đầu cuối (Ctrl + Alt + T) và chạy lệnh sau để nhận thông tin về cạc đồ họa và trình điều khiển có sẵn trên thiết bị của bạn.

$ ubuntu-drivers devices

Như đầu ra bên dưới cho thấy hệ thống của bạn có “GeForce GTX 1650” và bạn nên sử dụng trình điều khiển “nvidia-driver-440”. Bạn có thể sẽ thấy một đầu ra hơi khác – tùy thuộc vào hệ thống của bạn.

== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001F95sv00001028sd0000097Dbc03sc02i00
vendor  : NVIDIA Corporation
model  : TU117M [GeForce GTX 1650 Ti Mobile]
driver  : nvidia-driver-440 - distro non-free recommended
driver  : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin

Thông thường, đây là cách tốt nhất để cài đặt trình điều khiển. Để cài đặt, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói apt để cài đặt:

$ sudo apt install nvidia-driver-440

Sau khi lệnh trên kết thúc, bạn có thể khởi động lại hệ thống.

$ sudo reboot

Sau khi khởi động lại, bạn có thể xem trạng thái của cạc đồ họa của mình bằng công cụ giám sát “nvidia-smi”.

$ nvidia-smi

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản trình điều khiển được sử dụng và các thông tin khác về cạc đồ họa NVIDIA.

Wed Oct 11 14:15:21 2020
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 440.100   Driver Version: 440.100   CUDA Version: 11.1   |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name    Persistence-M| Bus-Id    Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap|     Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|                |           |        MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|  0 GeForce GTX 165... Off | 00000000:01:00.0 Off |         N/A |
| N/A  41C  P3  14W / N/A |   4MiB / 3914MiB |   0%   Default |
|                |           |         N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                 |
| GPU  GI  CI    PID  Type  Process name         GPU Memory |
|    ID  ID                          Usage   |
|=============================================================================|
|  0  N/A N/A   2323   G  /usr/lib/xorg/Xorg         4MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Cài đặt trình điều khiển NVIDIA mới nhất

Hầu hết người dùng nên sử dụng trình điều khiển NVIDIA ổn định có sẵn trong kho lưu trữ mặc định của Ubuntu. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng hoặc trải nghiệm phiên bản trình điều khiển mới nhất từ ​​trang web NVIDIA hoặc từ PPA “Trình điều khiển đồ họa”.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn tăng số Inode ổ đĩa trong Linux

Thông thường PPA là phương pháp dễ dàng nhất để cài đặt và cập nhật trình điều khiển.

Để thêm kho lưu trữ PPA, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:micahflee/ppa

Sử dụng công cụ “ubuntu-drivers” để xem các trình điều khiển có sẵn:

$ ubuntu-drivers devices
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001F95sv00001028sd0000097Dbc03sc02i00
vendor  : NVIDIA Corporation
model  : TU117M [GeForce GTX 1650 Ti Mobile]
driver  : nvidia-driver-440-server - distro non-free
driver  : nvidia-driver-450-server - third-party non-free
driver  : nvidia-driver-455 - third-party non-free recommended
driver  : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin

Cài đặt trình điều khiển bạn muốn:

$ sudo apt install nvidia-driver-455

Khởi động lại hệ thống và kích hoạt trình điều khiển mới của bạn.

Kết luận

Như mình đã hướng dẫn cách cài đặt driver cho card đồ họa NVIDIA trên Ubuntu. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, sau đó bạn có thể kiểm tra ở trên Trang Ubuntu Nvidia.

Nếu bạn có hai cạc đồ họa khác nhau trên hệ thống của mình và bạn muốn chuyển đổi giữa các cạc đồ họa, bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng. Hệ thống76 điện.

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/he-dieu-hanh