Hướng dẫn cách sử dụng hàm ISPMT tính tiền lãi của khoản vay trên Excel

Sau khi đọc xong bài “Hướng dẫn lập bảng tính lãi suất vay tiêu dùng theo dư nợ giảm dần trên Excel” chắc hẳn chúng ta ai cũng thấy việc phân tích một dự án tài chính (hay một khoản đầu tư, vay vốn). trên Excel khá thú vị phải không? Vậy bạn có biết Excel còn cung cấp cho chúng ta những hàm tài chính riêng để áp dụng vào những việc này không? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu về Hàm ISPMT tính lãi vay trên Excel nhé.

Ý nghĩa và cấu trúc của ISPMT. chức năng

Nhắc đến hàm ISPMT, chúng ta có thể thấy ngay phần PMT trong tên hàm, nghĩa là hàm này thuộc nhóm hàm PMT, dùng để phân tích tình hình trả nợ gốc và lãi.

Tham khảo: Hướng dẫn cách phân tích trả nợ gốc, lãi và chuỗi hàm PMT trong Excel

Cụ thể, chức năng ISPMT có tác dụng như sau: Tính lãi của một khoản vay (hoặc đầu tư) theo nguyên tắc dư nợ giảm dần.

Cấu trúc của hàm như sau:

ISPMT(tỷ lệ, mỗi, nper, pv)

Trong đó:

 • Tỷ lệ là lãi suất cho vay (hoặc đầu tư). Lãi suất phải được quy đổi thành một đơn vị thống nhất theo thời kỳ
 • Per: Kỳ tính lãi. Khoảng thời gian này bắt đầu từ 0 chứ không phải từ 1
 • Nper: Tổng thời gian cho vay (hoặc đầu tư)
 • PV: Giá trị hiện tại của khoản đầu tư (hoặc giải ngân vốn vay)
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn hàm COLUMN trả về vị trí cột của tham chiếu trong Excel

Lưu ý khi sử dụng chức năng ISPMT:

 • Kết quả của hàm là một số âm
 • Phải thống nhất về đơn vị thời gian trong Rate, Per, Nper
 • Per luôn được tính từ 0

Áp dụng hàm ISPMT tính lãi vay trên Excel

Quay lại bài “Hướng dẫn lập bảng tính lãi suất vay tiêu dùng theo dư nợ giảm dần trên Excel”, đây là vấn đề chúng ta có thể sử dụng hàm ISPMT để tính cột Trả lãi mà không phụ thuộc vào cột Nợ ở đầu của thời kỳ.

Tải file mẫu đính kèm bài viết trên tại: http://bit.ly/2N4p19Q

Tại cột H, chúng ta sẽ tính Khoản trả lãi theo hàm ISPMT như sau:

 • Ô H14 đặt công thức ISPMT
 • Rate = giá trị ô G5 (Lãi suất tháng tương ứng với hình thức lĩnh lãi là Theo tháng = ô B4)
 • Per là khoảng thời gian tương ứng với dòng 14. Tuy nhiên, khoảng thời gian bắt đầu từ 0, còn cột A thì khoảng thời gian bắt đầu từ 1 nên chúng ta sẽ trừ đi 1 đơn vị
 • Nper là tổng số kỳ quy đổi sang kỳ tháng = ô G3
 • PV là số tiền cho vay trong ô B2

Ta có =ISPMT($G$5,A14-1,$G$3,$B$2)

Vì hàm trả về số âm nên chúng ta có thể chuyển nó thành số dương bằng cách nhân với -1

H14=ISPMT($G$5,A14-1,$G$3,$B$2)*(-1)

Tiếp theo Điền công thức từ H14 xuống các dòng còn lại, ta có kết quả giống như phép tính ở cột D, vậy là ta đã tính đúng.

>>> Xem thêm:  Sử dụng cửa sổ immediate trong VBA

Như vậy, chúng ta có thể tính ngay cột lãi vay bằng hàm ISPMT, thay vì phải chỉ định cột Nợ đầu kỳ.

Bạn có thể tải file mẫu tại: http://bit.ly/2R4CNwu

Chúc các bạn thành công trong việc áp dụng hàm ISPMT vào việc phân tích các dự án tài chính của mình.

Xem thêm:

Hàm tài chính và cách sử dụng hàm tài chính trong excel, Full

Cách dùng hàm PMT tính số tiền phải trả hàng tháng cho khoản vay trên Excel

Hướng dẫn cách phân tích trả nợ gốc, lãi và chuỗi hàm PMT trong Excel

Nguồn : Blog hocexcel