Hướng dẫn cách giới hạn số lượng kí tự trong 1 ô Excel

Trong một số sổ làm việc, đặc biệt là những sổ có nhiều quyền truy cập, đôi khi bạn sẽ muốn giới hạn các quyền trên sổ làm việc đó. Một trong số đó là giới hạn số lượng ký tự trong một ô. Trong bài viết dưới đây Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó với hàm Xác nhận dữ liệu.

Giới hạn số lượng ký tự trong một ô Excel bằng chức năng Xác thực dữ liệu

Sử dụng Xác thực dữ liệu để giới hạn số lượng ký tự trong một ô

Chúng tôi làm theo các bước sau:

Đầu tiên. Chọn khu vực bạn muốn giới hạn.

2. trong thẻ Dữ liệunhóm Công cụ dữ liệulựa chọn Xác nhận dữ liệu.

3. Trong hộp thoại Xác thực dữ liệu, hãy chọn Độ dài văn bản từ phần Cho phép.

4. Trong phần Dữ liệu:

  • Nếu bạn muốn giới hạn số từ bằng một số x cụ thể, chọn tương đương với
  • Với số lượng chữ không lớn hơn số x cụ thể, chọn ít hơn
  • Để số chữ không nhỏ hơn số x cụ thể, chọn lớn hơn

5. điền số x vào khu vực Chiều dài:

Khi đó, khu vực giới hạn sẽ chỉ cho phép người dùng nhập theo các quy tắc được đặt ra trong Xác thực dữ liệu.

Đặt thông báo cho người dùng

Đôi khi người dùng không biết về các giới hạn đó và vô tình nhập sai, chúng ta cần “nhắn tin” cho họ qua chức năng. Tin nhắn đầu vào.

  1. Chọn thẻ Tin nhắn đầu vào.
  2. Chọn hộp “Hiển thị thông báo đầu vào khi ô được chọn” để hiển thị thông báo mỗi khi ô được nhấp.
  3. Trong phần Tiêu đề, hãy nhập tiêu đề thư.
  4. Trong phần Tin nhắn đầu vào, nhập nội dung tin nhắn.
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For.. Next trong VBA

Báo lỗi khi phá giới hạn

Một cách khác để cho người dùng biết giới hạn là đặt thông báo lỗi. Khi người dùng vi phạm sẽ xuất hiện thông báo với một trong các mức độ:

Dừng lại: Không cho phép hành động, nhập lại. –Cảnh báo: Cảnh báo, hãy hỏi người dùng xem họ có chắc chắn muốn “phá luật” hay không. –Thông tin: Thông báo cho người dùng rằng họ đã nhập sai, nhưng không cấm.

  • Mục Tiêu đề là tiêu đề của báo cáo lỗi.
  • Nhập nội dung vào Error Message.
Dừng lại
Cảnh báo
Thông tin

Rất đơn giản đúng không? Chúc các bạn học tốt.

Nguồn : Blog hocexcel