Hướng dẫn cách chọn ngẫu nhiên nhiều ô từ một cột đơn giản nhất

Trong bài báo này, Học Excel trực tuyến sẽ chỉ cho bạn cách chọn ngẫu nhiên nhiều ô từ một cột hiện có với sự trợ giúp của hai hàm cơ bản.

Chọn ngẫu nhiên nhiều ô từ một cột hiện có bằng các hàm

Trong ví dụ minh họa bài viết này, Học Excel Online sẽ đưa ra một bảng gồm 10 ô chứa dữ liệu. Việc chúng ta cần làm là lấy ngẫu nhiên 5 trong số 10 dữ liệu đó và điền vào bảng bên cạnh.

Để làm điều này, chúng ta có thể nghĩ như thế này:

  • Liên kết mỗi tên với một số (ngẫu nhiên hoặc sắp xếp)
  • Sử dụng chức năng để lấy giá trị tên theo số (ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự)
  • Sử dụng Fill cho các ô còn lại

Để có được một giá trị ngẫu nhiên, một trong hai biến hoặc cả hai phải là ngẫu nhiên. Từ đó, ta có các cách sau.

Cách 1: Sử dụng VLOOKUP kết hợp RANDBETWEEN cho số thứ tự

Đầu tiên chúng ta sẽ đánh số thứ tự bằng cách tạo thêm cột STT bên trái cột Họ và tên:

Sau đó, tại ô C2, chúng ta nhập công thức:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,10),$A$2:$B$11,2,0)

Trong đó: chức năng RANDGIỮA(1,10) sẽ sinh ngẫu nhiên một giá trị là số tự nhiên trong khoảng từ 1 đến 10. Hàm VLOOKUP tìm giá trị của RANDGIỮA(1,10) trong bảng A2:B11, so sánh với cột thứ 2 và trả về kết quả.

Sử dụng điền cho tất cả 4 ô còn lại.

>>> Xem thêm:  4 phương pháp đếm nhiều điều kiện dạng hoặc – Hàm SUM+IF dạng mảng

Cách 2: Sử dụng RAND, INDEX và RANK

Trong trường hợp này, thay vì cố định số thứ tự, chúng tôi sẽ liên kết các giá trị họ với một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 bằng hàm RAND(). Nhập khẩu =RAND() tại cột số thứ tự và sử dụng điền.

Tiếp theo, tại ô C1, chúng ta sẽ sử dụng công thức:

=INDEX($B$2:$B$11,RANK(A2,$A$2:$A$11))

hàm THỨ HẠNG sẽ cho thứ hạng của ô A2 trong phạm vi A2:A11. hàm MỤC LỤC sẽ trả về kết quả theo hàng và cột của mảng đã nhập. VD ơi A2 hạng 3, kết quả INDEX trả về sẽ là hàng thứ 3 của cột Họ và tên. Sử dụng Fill và chúng tôi nhận được kết quả.

Trên đây là hai cách đơn giản nhất để lấy số ô ngẫu nhiên trong một cột. Ngoài ra còn có các phương pháp đơn giản hơn, thuận tiện hơn và chiếm ít không gian hơn. Bạn hãy thử tìm hiểu nhé! Chúc các bạn học tốt.

Nguồn : Blog hocexcel