Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp các trường trong PivotTable

Danh sách Trường xuất hiện sau khi bạn tạo PivotTable trong Microsoft Excel. Bạn có thể Thay đổi thiết kế đối với Excel PivotTable bằng cách thêm và sắp xếp các trường của nó.

Microsoft Excel dành cho Windows

Danh sách Trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable nhưng không thấy Danh sách Trường, hãy mở nó bằng cách bấm vào đâu đó trong PivotTable. Một lát sau, Công cụ PivotTable xuất hiện trên dải băng, nhấn Phân tích> Danh sách trường.

Danh sách trường trong Excel

Danh sách Trường có một vùng cho phép bạn chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable và Vùng (bên dưới) để bạn có thể sắp xếp các trường này theo ý muốn.

Trường PivotTable

Lời khuyên: Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị của các phần trong Danh sách Trường, hãy nhấp vào nút Công cụCông cụ , sau đó chọn bố cục mong muốn.

Bảng công cụ Excel

Thêm và sắp xếp lại các trường trong Danh sách Trường

Sử dụng phần trường của Danh sách trường để thêm trường vào PivotTable. Chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó vào trường mặc định của Danh sách trường.

Ghi chú: Các trường không phải số thường được thêm vào vùng Hàng – hàng, trường số được thêm vào khu vực Giá trị Phân cấp giá trị và ngày & giờ Xử lý phân tích online (OLAP) được thêm vào khu vực Cột.

Sử dụng phần Khu vực bên dưới Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách thêm chúng vào giữa 4 trường vùng.

>>> Xem thêm:  Cách chèn biểu tượng icon khi đăng bài viết Facebook

Các trường nằm ở các vùng khác nhau xuất hiện trong PivotTable như sau:

 • Trường học khu vực Bộ lọc Hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo cấp đầu tiên trên PivotTable:
Bộ lọc trong Excel
 • Trường học khu vực Cột hiển thị như Nhãn cột ở đầu PivotTables:
Cột Excel

Tùy thuộc vào cấu trúc cấp trường, cột có thể được lồng trong cột có vị trí cao hơn.

 • Trường học Hàng Hiển thị dưới dạng Nhãn hàng ở phía bên trái của PivotTable:
Hàng cột trong Excel

Các hàng cũng có thể được lồng trong các hàng ở vị trí cao hơn tùy thuộc vào thứ bậc của các trường.

 • Trường học Giá trị Hiển thị dưới dạng giá trị số chung trong PivotTable:
Trường giá trị trong Excel

Nếu có nhiều trường trong khu vực, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường đến chính xác vị trí mong muốn. Để xóa một trường trong PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi vùng tương ứng.

Microsoft Excel cho web

Nếu sổ làm việc được mở trong Excel cho web có PivotTable, bạn có thể sử dụng Danh sách Trường để thêm, di chuyển hoặc sắp xếp các trường. Nó hiển thị khi bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable. Nếu bạn không thấy Danh sách Trường, hãy thử bấm chuột phải vào đâu đó trong PivotTable để bấm Hiển thị danh sách trường.

Danh sách Trường có một phần trường. Tại đây, bạn sẽ chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable và một trường kéo vùng giữa các vùng để sắp xếp chúng theo ý muốn.

>>> Xem thêm:  Nháy Mắt Phải nam nữ báo điềm gì? Điềm tốt hay xấu sắp xảy ra?

Để thêm trường vào PivotTable, hãy chọn ô bên cạnh tên trường để đặt trường vào khu vực của phần Lĩnh vực của Danh sách Trường. Đặc biệt:

 • Các trường không phải số được thêm vào vùng Hàng.
 • Các trường số được thêm vào vùng Giá trị.
 • Các trường ngày và giờ Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được thêm vào vùng Cột.

Để xóa các trường khỏi PivotTable, chỉ cần bỏ chọn chúng bên cạnh chúng.

Sử dụng Khu vực của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa 4 khu vực.

Microsoft Excel hiển thị các trường bạn đặt ở các khu vực khác nhau trong PivotTable như sau:

 • Lĩnh vực khu vực Bộ lọc hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo cấp đầu tiên trên PivotTable.
 • Lĩnh vực khu vực Cột xuất hiện dưới dạng Nhãn cột ở đầu PivotTable.

Tùy thuộc vào phân cấp trường, các cột có thể được lồng trong một cột có vị trí cao hơn.

 • Trường khu vực Hàng xuất hiện dưới dạng Nhãn Hàng ở phía bên trái của PivotTable.

Tùy thuộc vào phân cấp trường, các hàng có thể được lồng trong các hàng ở vị trí cao hơn.

 • Lĩnh vực khu vực Giá trị xuất hiện dưới dạng giá trị số tổng quan trong PivotTable.

Nếu có nhiều trường trong một khu vực, bạn có thể thay đổi thứ tự bằng cách kéo chúng đến đúng vị trí. Để xóa một trường, hãy kéo trường đó ra khỏi khu vực.

>>> Xem thêm:  Cách đặt mật khẩu cho một cột dữ liệu trong Excel

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc