Hàm SUM trong Excel

TỔNG . hàm số được hàm tính tổng trong Excel. Trong bài viết này, hãy cùng Download.vn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về Làm thế nào để sử dụng hàm SUM trong Excel? Vui lòng!

Hàm SUM trong Excel rất dễ sử dụng
Hàm SUM trong Excel rất dễ sử dụng

Cách sử dụng hàm SUM trong Excel

Hàm SUM trong Microsoft Excel tổng các giá trị đã cho. Chúng có thể là số, tham chiếu ô, phạm vi, chuỗi, hằng số trong bất kỳ kết hợp nào. Hàm SUM có thể xử lý tối đa 255 đối số.

 • Mục đích sử dụng: Tính tổng
 • Giá trị trả lại: Tổng các giá trị được cung cấp
 • Công thức nấu ăn: = SUM (số 1, [number2], [number3], …). Bên trong:
  • Number1 – Giá trị tổng đầu tiên
  • Number2 – (Tùy chọn) Giá trị tổng thứ hai
  • Number3 – (Tùy chọn) Giá trị tổng thứ ba
 • TỔNG . hàm số Có thể được sử dụng trong Microsoft Excel 2003 trở lên

Lưu ý khi sử dụng hàm SUM trong Excel

Như đã nêu ở phần đầu, hàm SUM tính tổng các giá trị được cung cấp. Hàm SUM có thể nhận nhiều đối số như 1, 2, 3 … lên đến 255 số. Các đối số có thể là một hằng số được mã hóa cứng, một tham chiếu ô hoặc một dải ô. Hàm Excel này tính toán tất cả các số được cung cấp. Hàm SUM tự động bỏ qua các ô trống và giá trị văn bản. Điều đó làm cho hàm SUM hữu ích để tính toán các ô chứa giá trị văn bản.

>>> Xem thêm:  Cách sử dụng ứng dụng chia sẻ ảnh Hobbi của Facebook

Ví dụ về cách sử dụng hàm SUM trong Microsoft Excel

Hàm SUM thường được sử dụng với các phạm vi. Ví dụ:

= SUM (A1: A9) // tính tổng 9 ô trong phạm vi A1: A9
= SUM (A1: F1) // tính tổng 6 ô trong phạm vi A1: F1
= SUM (A1: A100) // tính tổng 100 ô trong phạm vi A1: A100

Các giá trị trong tất cả các đối số được cộng lại với nhau, tương đương với công thức sau:

=SUM(A1:A5)
=SUM(A1,A2,A3,A4,A5)
=SUM(A1:A3,A4:A5)

Trong ví dụ trên, công thức trong D12 là:

=SUM(D6:D10) // kết quả là 9.05

Các tham chiếu không nhất thiết phải ở cạnh nhau. Ví dụ:

=SUM(A1,F13,E100)

Tổng chứa văn bản. giá trị

Hàm SUM tự động bỏ qua các giá trị văn bản mà không trả lại thông báo lỗi.

Tóm lược:

 • SUM tự động bỏ qua các ô trống và chứa văn bản.
 • Nếu các đối số có lỗi, hàm SUM trả về một thông báo lỗi.
 • SUM có thể xử lý tối đa 255 đối số.
 • Các đối số có thể là hằng số, phạm vi, tham chiếu ô.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc