Hàm ROUND trong Excel

VÒNG . hàm số là hàm làm tròn trong Excel. Trong bài viết này, hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel thế nào!

Ví dụ về hàm ROUND trong Excel
Ví dụ về hàm ROUND trong Excel

Mọi thứ bạn cần biết về hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND trả về một số được làm tròn thành một số nhất định. Hàm ROUND có thể làm tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân.

 • Mục đích sử dụng: Làm tròn số trong Excel.
 • Giá trị trả về: Một số được làm tròn.
 • Công thức nấu ăn: = ROUND (số, num_digits). Bên trong:
  • Số – Số làm tròn
  • Num_digits – Số chữ số bạn muốn làm tròn
 • VÒNG . hàm số có thể được sử dụng trong Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm ROUND trong Excel

VÒNG . hàm số Làm tròn một số đến số được cung cấp. ROUND làm tròn lên khi chữ số cuối cùng lớn hơn 5 và làm tròn xuống khi số nhỏ hơn 5. ROUND tính 2 đối số, number và num_digits. Number là số được làm tròn, num_digits là số được làm tròn. Khi num_digits lớn hơn 0, hàm ROUND làm tròn số ở bên phải dấu thập phân. Khi num_digits nhỏ hơn hoặc bằng 0, hàm ROUND làm tròn số ở bên trái dấu thập phân. Sử dụng 0 cho num_digits để làm tròn đến số nguyên gần nhất. Tóm lược:

Con số Cách làm tròn trong Excel
> 0 Làm tròn đến .1, .01, .001 … gần nhất
<0 Làm tròn đến 10, 100, 1000 …
= 0 Làm tròn đến 1 gần nhất
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn đổi ảnh màu sang trắng đen trên Microsoft Word

Ví dụ:

Làm tròn số bên phải

Để làm tròn các giá trị sang bên phải của dấu thập phân, hãy sử dụng một số dương:

= ROUND (A1,1) // Làm tròn đến 1 chữ số thập phân
= ROUND (A1,2) // Làm tròn đến 2 chữ số thập phân
= ROUND (A1,3) // Làm tròn đến 3 chữ số thập phân
= ROUND (A1,4) // Làm tròn đến 4 chữ số thập phân

Làm tròn số bên trái

Để làm tròn xuống các giá trị ở bên trái dấu thập phân, hãy sử dụng 0 hoặc một số âm:

= ROUND (A1,0) // Làm tròn đến số nguyên gần nhất
= ROUND (A1, -1) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 10
= ROUND (A1, -2) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 100
= ROUND (A1, -3) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 1000
= ROUND (A1, -4) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 10000

VÒNG . chức năng lồng nhau

Các phép tính và các hàm khác cũng có thể được lồng vào bên trong hàm ROUND. Ví dụ: để làm tròn kết quả của A1 chia cho B1, bạn có thể sử dụng hàm Excel này như sau:

= ROUND (A1 / B1,0) // kết quả: Excel làm tròn thành số nguyên gần nhất

Bất kỳ công thức nào trả về kết quả số đều có thể được lồng vào bên trong hàm ROUND. Bạn có thể tham khảo cách làm tròn số nguyên trong Excel trên Download.vn.

Tóm lược:

 • Hàm ROUND trong Excel làm tròn số tưới nước đến một độ chính xác cụ thể, được xác định bởi num_digits.
 • Nếu như con số đã được làm tròn đến một số vị trí nhất định, Excel sẽ không làm tròn số nữa.
 • Nếu như con số không phải số, ROUND trả về lỗi #GIÁ TRỊ!
>>> Xem thêm:  Hàm vlookup hoạt động ra sao? Ví dụ cụ thể

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc