Hàm PRODUCT trong Excel

SẢN PHẨM . hàm số là một hàm nhân trong Excel. Làm thế nào để sử dụng hàm Excel này? Hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé Cách sử dụng hàm PRODUCT trong Excel Vui lòng!

Ví dụ sử dụng hàm PRODUCT trong Excel
Ví dụ sử dụng hàm PRODUCT trong Excel

Mọi thứ bạn cần biết về hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel trả về tích của các đối số được cung cấp. Hàm Excel này hữu ích trong trường hợp bạn cần nhân nhiều ô với nhau. Công thức = PRODUCT (A1: A3) giống với = A1 * A2 * A3.

 • Mục đích sử dụng: Nhân các số cần thiết.
 • Giá trị trả lại: Sản phẩm của các số được cung cấp.
 • Công thức sản phẩm trong Excel: = PRODUCT (số 1, [number2], …). Bên trong:
  • Number1 – Số hoặc phạm vi cấp số nhân đầu tiên.
  • Number2 – (Tùy chọn) Số hoặc phạm vi cấp số nhân thứ hai.
 • Hàm PRODUCT hỗ trợ Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel trả về tích của các số được cung cấp dưới dạng đối số. Vì một phạm vi ô có thể được chấp nhận làm đối số, PRODUCT hữu ích khi bạn muốn nhân nhiều ô với nhau.

Hàm PRODUCT trong Excel có thể nhân tới 255 đối số khác nhau. Các đối số có thể là một hằng số được mã hóa cứng, một tham chiếu ô hoặc một mảng. Microsoft Excel sẽ nhân tất cả các số trong đối số được cung cấp, bỏ qua các ô trống và giá trị văn bản.

>>> Xem thêm:  Cách tạo chữ kiểu gạch ngang – đậm – nghiêng – cách điệu

Ví dụ về cách sử dụng hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel trả về tích của các đối số được nhân với nhau:

=PRODUCT(3,8) // trả về 24
=PRODUCT(3,8,4) // trả về 96

PRODUCT nhân tất cả các giá trị số với nhau, các công thức tương đương với:

=PRODUCT(A1:A5)
=PRODUCT(A1,A2,A3,A4,A5)
=PRODUCT(A1:A2,A3:A5)

PRODUCT bỏ qua các giá trị văn bản và ô trống. Công thức dưới đây sẽ trả về cùng một kết quả cho tất cả các ô chứa giá trị số:

=PRODUCT(A1:A5)
=A1*A2*A3*A4*A5

Tuy nhiên, công thức thứ hai sẽ trả về 0 nếu có bất kỳ ô trống nào và lỗi #VALUE! nếu có một ô chứa văn bản.

Tóm lại, khi sử dụng hàm PRODUCT trong Excel, bạn cần nhớ:

 • Các số có thể được cung cấp dưới dạng đơn lẻ hoặc theo chuỗi.
 • PRODUCT có thể nhân lên đến 255 đối số.
 • Chỉ nhân các số theo dãy số hoặc tham chiếu.
 • Các ô trống, giá trị lôgic và văn bản trong phạm vi hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc