Hàm MOD trong Excel

Chức năng MOD là một hàm toán học giúp bạn chia các số trong bảng tính. Đây là cách sử dụng Hàm MOD trong Excel.

Công thức hàm MOD trong Excel
Công thức hàm MOD trong Excel

Cách sử dụng hàm MOD trong Microsoft Excel

Hàm Excel này trả về phần còn lại của 2 số sau khi chia. Ví dụ, MOD (10,3) = 1. Kết quả của Hàm MOD trong Excel có cùng dấu với số chia.

  • Công dụng: Nhận phần còn lại từ phép chia
  • Giá trị trả lại: Số dư
  • Công thức MOD trong Excel: = MOD (số, số chia). Bên trong, con số là số chia, số chia là số chia.
  • Bạn có thể sử dụng hàm cân bằng trong Excel từ phiên bản 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD giúp bạn tính phần dư khi chia hai số trong bảng tính trong Microsoft Excel. Ví dụ MOD (3,2) cho 1, vì 3 chia cho 2 bằng 1 dư 1.

Hàm MOD bao gồm 2 đối số bắt buộc: number – số bị chia và số bị chia – số bị chia. Nếu một trong hai giá trị không phải là số, hàm MOD trả về lỗi #VALUE !.

Phương trình

Kết quả của hàm MOD trong Excel được tính bằng công thức sau:

=n-d*INT(n/d)

Trong đó, n là số, d là ước số, INT là hàm INT. Phương trình này có thể cho một số kết quả không mong muốn vì hàm INT làm tròn xuống số âm (nhỏ hơn 0):

=MOD(7,3) // trả về 1
=MOD(7,-3) // trả về -2

Hàm MOD chứa các số âm được tính toán khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ.

>>> Xem thêm:  Cách xóa video Facebook phát trực tiếp trên điện thoại

Ví dụ về cách sử dụng hàm MOD trong Excel

=MOD(12,3) // kết quả bằng 0
=MOD(12,5) // kết quả bằng 2
=MOD(100,33) // kết quả bằng 1
=MOD(6.25,1) // kết quả bằng 0.25

Hàm MOD chứa các số âm

Như đã đề cập trước đó, hàm MOD trả về cùng dấu với số chia. Nếu số chia là dương, kết quả là dương. Nếu số chia là số âm, kết quả cũng sẽ là một số âm.

=MOD(-3,2) // kết quả bằng 1
=MOD(3,-2) // kết quả bằng -1
=MOD(-3,-2) // kết quả bằng -1

Thời gian từ datetime

Hàm MOD trong Excel có thể được sử dụng để trích xuất giá trị ngày trong trang tính chứa nó (thường được gọi là ngày giờ). Nếu ngày giờ ở A1, công thức dưới đây chỉ trả về giá trị thời gian:

=MOD(A1,1)

Con số lớn

Đối với các số cực lớn, bạn có thể thấy rằng hàm MOD trả về lỗi #NUM. Trong trường hợp này, bạn có thể thử công thức dựa trên INT sau:

=number-(INT(number/divisor)*divisor)

Tóm lược:

  • MOD hữu ích trong việc nhận dữ liệu thời gian từ datetime
  • MOD luôn trả về kết quả có cùng dấu với số chia
  • MOD trả về lỗi # DIV / 0! nếu số chia là 0

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc