Hàm LOG trong Excel

Hàm LOG trong Microsoft Excel là một hàm toán học hữu ích. Nếu bạn chưa biết Cách sử dụng hàm Excel này, hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé!

Hàm LOG công thức trong Excel
Hàm LOG công thức trong Excel

Cách sử dụng hàm LOG trong Excel

Hàm LOG trong Excel giúp bạn tính giá trị logarit của một số với cơ số bắt buộc. Nếu không được cung cấp, cơ số mặc định là 10.

  • Mục đích sử dụng: Tính logarit của một số
  • Giá trị trả lại: Logarit
  • Công thức nấu ăn: = LOG (số, [base]). Bên trong:
    • Số – Số bạn muốn tính giá trị lôgarit.
    • Cơ số – (tùy chọn) cơ số của lôgarit. Mặc định là 10.
  • Bạn có thể sử dụng hàm LOG trong Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm LOG trong Excel

Như đã nêu trước đó, hàm LOG cung cấp cho bạn logarit của một số theo cơ số đã cho. Nó tính toán 2 đối số, số và cơ số. Số phải là một số thực dương. Đối số cơ số đại diện cho cơ số của lôgarit. Cơ sở là tùy chọn và mặc định là 10 nếu không được cung cấp.

Ví dụ về cách sử dụng hàm LOG trong Microsoft Excel

Lôgarit của 16 với cơ số 2 (lũy thừa của 2 phải nhân với 16) là 4:

=LOG(16, 2) // kết quả bằng 4

Lôgarit của 100 với cơ số 10 (lũy thừa của 10 phải nhân với 100) là 2:

=LOG(100,10) // kết quả bằng 2

Vì đối số cơ sở mặc định là 10, hai công thức dưới đây là tương đương:

=LOG(100,10) // kết quả bằng 2
=LOG(100) // kết quả bằng 2

Hàm LOG10 cũng trả về lôgarit cơ số 10 của một số:

=LOG10(100) // kết quả bằng 2
=LOG10(1000) // kết quả bằng 3

Ghi chú:

  • Nếu số hoặc cơ số không phải là số, LOG sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Hàm LOG10 cũng trả về lôgarit cơ số 10 của một số.
>>> Xem thêm:  Sửa lỗi không cài được Facebook trên điện thoại Android

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc