Hàm LN trong Microsoft Excel

Hàm LN là một hàm Excel hữu ích khi bạn cần tính toán các con số. Đây là Cách sử dụng hàm LN trong Excel.

Cách sử dụng hàm LN trong Excel
Cách sử dụng hàm LN trong Excel

Những điều cần biết về hàm LN trong Excel

Hàm LN trong Excel giúp bạn tính logarit tự nhiên của một số. Về cơ bản nó là một hàm lượng giác trong toán học. Khi sử dụng hàm LN trong Excel, việc lấy giá trị logarit trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

  • Công dụng: Tính logarit tự nhiên của một số.
  • Giá trị trả lại: Lôgarit tự nhiên.
  • Công thức nấu ăn: = LN (số). Trong đó, number là số để tính logarit.
  • Bạn có thể sử dụng LN. hàm số trong Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm LN trong Excel

Như đã nêu trước đó, hàm LN trả về lôgarit tự nhiên của một số. Giá trị này tương đương với logarit của cơ số e của một số, trong đó e là số Euler – mặt hằng toán học có giá trị gần đúng là 2,71828182845904. Hàm LN trong Excel là hàm nghịch đảo của hàm EXP và được sử dụng để lập mô hình phân rã theo cấp số nhân hoặc cấp số nhân.

Hàm LN chỉ nhận một đối số và phải là số dương.

Ví dụ về hàm LN trong Excel

=LN(1) // trả về 0
=LN(e) // trả về 1
=LN(e^2) // trả về 2

Dạng tương đương của lôgarit tự nhiên:

=LN(number)=LOG(number,e) // trong đó, e ≈ 2.7128 hoặc EXP(1)

Đồ thị

>>> Xem thêm:  Hàm PRODUCT trong Excel

Đây là đồ thị của lôgarit tự nhiên:

Hàm logarit tự nhiên
Hàm logarit tự nhiên

Lôgarit tự nhiên và hàm số mũ là nghịch đảo của nhau như bạn có thể thấy trong đồ thị bên dưới:

Đồ thị hàm mũ và lôgarit
Đồ thị hàm mũ và lôgarit

Mối quan hệ nghịch đảo này có thể được biểu thị bằng công thức dưới đây, trong đó đầu vào cho hàm LN là đầu ra của hàm EXP:

= LN(EXP(1)) // trả về 1
= LN(EXP(2)) // trả về 2
= LN(EXP(n)) // trả về n

Bạn có thể sử dụng hàm LN trong Excel khi muốn tính lãi kép.

Trên đây là Cách sử dụng cơ bản của hàm LN trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc