Hàm AVERAGE: Cách dùng hàm tính trung bình trong Excel

Hàm AVERAGE là một hàm trong Excel giúp bạn tính giá trị trung bình nhanh nhất và chính xác nhất. Đây là Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE trong Excel.

Cách sử dụng hàm trung bình trong Excel không khó
Cách sử dụng hàm trung bình trong Excel không khó

Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Microsoft Excel

Như tên cho thấy, Hàm AVERAGE của Excel tính giá trị trung bình (trung bình) của các số được cung cấp. AVERAGE có thể xử lý tới 255 đối số riêng lẻ, bao gồm số, tham chiếu ô, phạm vi, mảng và hằng số.

 • Công dụng: Tính giá trị trung bình của một nhóm số.
 • Giá trị trả lại: Một số đại diện cho giá trị trung bình.
 • Công thức nấu ăn: = AVERAGE (số 1, [number2], …). Trong đó:
  • Số 1 Số hoặc ô tham chiếu đến các giá trị số.
  • Số 2 – (tùy chọn) Số hoặc ô tham chiếu đến một giá trị số.
 • Phiên bản: Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm AVERAGE trong Microsoft Excel

 • Hàm AVERAGE tính trung bình các số được cung cấp dưới dạng đối số. Để tính giá trị trung bình, Excel tính tổng tất cả các giá trị số và chia cho số giá trị số.
 • AVERAGE có thể chấp nhận nhiều đối số như number1, number2, number3…, tối đa 255 số. Các ô trống và ô có chứa văn bản hoặc giá trị lôgic bị bỏ qua. Tuy nhiên, hàm Excel này vẫn bao gồm giá trị 0.
 • Hàm AVERAGE sẽ bỏ qua các giá trị số và lôgic được nhập dưới dạng văn bản.
 • Nếu các giá trị được tính trung bình có lỗi, AVERAGE trả về một thông báo lỗi tương ứng.
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn chèn video online và offline vào Word

Ví dụ về cách sử dụng hàm AVERAGE cơ bản trong Excel

Cách sử dụng cơ bản

Cách cơ bản để sử dụng hàm AVERAGE là cung cấp một phạm vi như hình dưới đây. Công thức trong F3 đã được sao chép thành:

=AVERAGE(C3:E3)

Cách sử dụng hàm AVERAGE thông thường

Trong mỗi hàng mới, AVERAGE tính trung bình điểm kiểm tra của mỗi người.

Ô trống

Hàm AVERAGE tự động bỏ qua các ô trống. Trong màn hình bên dưới, lưu ý rằng ô C4 trống và AVERAGE chỉ bỏ qua nó và chỉ tính giá trị trung bình của B4 và D4:

Tính toán các ô trống bằng cách sử dụng hàm trung bình trong Excel

Tuy nhiên, lưu ý rằng giá trị 0 trong C5 được bao gồm trong công thức trung bình vì nó là một giá trị số hợp lệ. Để loại bỏ giá trị 0, hãy sử dụng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS. Trong ví dụ dưới đây, AVERAGEIF được sử dụng để loại bỏ giá trị 0. Nó cũng tự động bỏ qua các ô trống giống như hàm AVERAGE.

=AVERAGEIF(B3:D3,">0") // bỏ 0

Hàm trung bình trong Excel loại bỏ giá trị 0

Kết hợp các đối số

Số được cung cấp cho hàm AVERAGE có thể là sự kết hợp của các tham chiếu và hằng số:

Hàm AVERAGE kết hợp các đối số

=AVERAGE(A1,A2,4) // trả về 3

Trung bình theo tiêu chí

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS. Trong ví dụ dưới đây, AVERAGEIFS được sử dụng để tính điểm trung bình cho hai nhóm Đỏ và Xanh lam:

Hàm AVERAGE tính toán theo tiêu chí

=AVERAGEIFS(C5:C14,D5:D14,"red")

=AVERAGEIFS(C5:C14,D5:D14,"blue")

Hàm AVERAGEIFS cũng có thể áp dụng nhiều tiêu chí.

Bên trên Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE trong Excel cùng với một số ví dụ về cách sử dụng cơ bản. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

>>> Xem thêm:  Công thức – Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://exel.tailieu247.edu.vn/thu-thuat-pc