Cách lập sổ điểm theo lớp và môn cho giáo viên trong Excel

Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo sổ điểm theo lớp, theo môn học giúp giáo viên quản lý kết quả học tập của học sinh. Sổ điểm minh họa này sẽ được tạo theo quy tắc phổ biến ở trường phổ thông, người dùng có thể tùy chỉnh theo tình huống.

Lập sổ điểm theo lớp, theo môn học cho giáo viên

Chắc chắn là dù các lớp khác nhau như thế nào thì cuối năm chúng ta vẫn phải nhập học bạ đúng không? Hãy bắt đầu ngay bây giờ.

Xây dựng khung tổng thể

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một khung bao quát cho sổ điểm trong Excel:

Hãy bắt đầu với một bảng trắng

Trước tiên, chúng ta phải xác định các trường bắt buộc:

  • Môn học nào?
  • Mà lớp?
  • Năm học?
  • Hệ số điểm?
  • Tên và số học sinh?

Khi đã xác định được điều đó, chúng tôi bắt đầu xây dựng bảng điểm.

Về cơ bản nó sẽ như thế này!

Nhập dữ liệu và xác định công thức cần thiết

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước nhập dữ liệu minh họa:

Ghi chú: Vì đây là bảng điểm nên chúng ta cần giới hạn dữ liệu đầu vào dưới mọi hình thức. Tất cả những lý do như “Vắng học”, “Trượt thi”,… đều không nên đưa vào đây.

Để thực hiện giới hạn, chúng tôi sử dụng chức năng Xác nhận dữ liệu. Cụ thể trong bài viết này, chúng ta sẽ thiết lập giới hạn là Chỉ nhập các số từ 0 đến 10, có phần thập phân.

>>> Xem thêm:  Tạo Ô Chứa Kết Quả Phép Tính Trong Excel
Thiết lập như hình

Tiếp theo, chúng tôi sẽ xác định các công thức cần thiết cho bảng điểm.

Công thức chung để tính điểm trung bình môn học là:

Tại các trường học, các quy tắc là:

Số điểm hệ số 1, Số điểm hệ số 2, Số điểm hệ số 3 phải lớn hơn 0.

-Có nghĩa là giáo viên phải bao đủ điểm thì học sinh mới có điểm trung bình của môn học.

Vì vậy, chúng ta sẽ phải đếm xem các hệ số được bao nhiêu điểm. Để làm điều này, chúng tôi tiến hành tạo thêm cộtsử dụng hàm COUNTIF.

Tại ô T7 ta nhập công thức sau:

=COUNTIF($D7:$M7,”>=0″)

Với ô U7:

=COUNTIF($N7:$R7,”>=0″)

Và ô V7:

=COUNTIF($S7,”>=0″)

Điền để áp dụng công thức cho các ô còn lại.

Sau khi có đầy đủ các công thức ta tiến hành nhập công thức cuối cùng vào cột Mục tiêu trung bình:

=(SUM(D7:M7)+SUM(N7:R7)*2+S7*3)/(T7+U7*2+V7*3)

Do quy tắc làm tròn đến 1 chữ số sau phần thập phân nên ta sẽ kết hợp hàm TRÒN:

=ROUND((SUM(D7:M7)+SUM(N7:R7)*2+S7*3)/(T7+U7*2+V7*3),1)

Sử dụng chức năng điền để hoàn thành bảng tính.

Định dạng, trang trí, dọn dẹp bảng tính

Sau khi chúng ta có sổ điểm cơ bản, bước tiếp theo sẽ là tổ chức lại nó dễ dàng hơn một chút bằng cách sử dụng các công cụ định dạng trong Excel:

Chúng ta có thể làm như sau:

Kết hợp các kiểu ô với viền ô và màu nền

Đổ màu nền, màu chữ, ẩn dòng…

Thay đổi kích thước hàng và cột, ẩn các cột phụ

Như vậy là chúng ta đã cơ bản hoàn thành bảng điểm theo khối lớp và môn học. Nó đơn giản, phải không?

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tìm giá trị lớn hơn gần nhất với giá trị so sánh

Chúc các bạn học tốt.

Nguồn : Blog hocexcel