Cách highlight dữ liệu bằng màu, mô phỏng chức năng của conditional formatting


Đây là bài hát số 09 trong chuỗi video Hướng dẫn VBA trong Excel và các ứng dụng của VBA trong công việc


Trong bài học này, chúng ta sẽ sử dụng một đoạn văn VBA nhỏ để có thể tô màu dữ liệu theo quy tắc: từ giá trị nhỏ nhất của dữ liệu đến giá trị lớn nhất của dữ liệu, mỗi lần thay đổi tương ứng với 1000 đơn vị sẽ được tô màu. Màu được tô 1 tông, màu càng đậm thì giá trị càng lớn, màu nhạt thì giá trị càng nhỏ.

Chúng ta sẽ sử dụng Macro Recorder được giới thiệu trong bài 8, cùng với một số câu lệnh VBA như sau:

'Câu lệnh để tìm dòng cuối cùng của cột 1 có chứa dữ liệu trên bảng tính:

Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).Row

Trong câu lệnh này, Rows.Count sẽ cho chúng ta biết số hàng mà phiên bản excel hiện tại hỗ trợ, với Excel từ phiên bản 2007 trở lên sẽ là hơn 1 triệu dòng; với Excel từ phiên bản 2003 trở về trước sẽ là 65384 dòng.

Tải tài liệu đính kèm video tại đây

Tải xuống tệp excel

Kiến thức có liên quan:

• Chuỗi video về VBA trong excel


➤ Đăng ký: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Trang Facebook: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online

Bạn có thể quan tâm đến các bài viết sau

  • Biểu đồ động trong Excel, cách thiết lập dữ liệu
  • DVD Excel từ cơ bản đến phức tạp
  • Kiểm soát Word từ Excel – thay vì Kết hợp Thư
  • # 89 Sử dụng SUMIF với * và? đếm theo điều kiện
  • Sử dụng tính năng Tìm kiếm Mục tiêu trong Excel
>>> Xem thêm:  Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốn trên Excel với Addins HocExcelOnline

Nguồn : Blog hocexcel