Bảo vệ trang tính với chức năng Protect Sheet

Bạn có bảng dữ liệu nhóm phải chia sẻ với những người khác không? Bạn không muốn thực hiện những thay đổi bất cẩn đối với dữ liệu hiện có? Hãy đọc bài viết dưới đây để bảo vệ sheet với chức năng Protect Sheet ngay bây giờ:

Khóa/Mở khóa ô

Như bài viết trước về các thao tác với trang tính và hộp thoại Format Cells…, chúng ta đã biết 2 đối tượng: Cards Sự bảo vệ và chức năng Bảo vệ Trang tính.

Thẻ Sự bảo vệ chứa hai tùy chọn: Hidden – ẩn và Locked – đã khóa

sự bảo vệ
thẻ bảo vệ

Để khóa ô ta bôi đen vùng cần khóa rồi tick chọn Đã khóa trong thẻ Sự bảo vệ. Nhấn OK để lưu các thay đổi.

Vẫn không có gì xảy ra, không phải là “khóa” phải không? Hãy tiếp tục xuống bên dưới.

Bảo vệ trang tính bằng Protect Sheet

Có thể dễ dàng tìm thấy chức năng Protect Sheet khi click chuột phải vào tên sheet, hoặc trong tab Ôn tập trên Dải băng.

Khi nhấn Protect Sheet sẽ xuất hiện hộp thoại như sau:

Mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính: Mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính

Với các tùy chọn trong bảng Cho phép tất cả người dùng của trang tính này: Chúng ta có:

-Select Locked/Unlocked Cells: Chọn các ô bị khóa/mở khóa. Điều này có nghĩa là khi chúng ta bỏ chọn “Select Locked Cells” sau khi khóa các ô bên trên và tiến hành Protect Sheet thì chúng ta không thể click vào các ô bị khóa nữa.

>>> Xem thêm:  Cách dùng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel

-Định dạng ô/hàng/cột: Chỉnh sửa kích thước ô, hàng và cột. Nếu bạn không muốn hàng hoặc cột có bất kỳ thay đổi nào, hãy bỏ chọn nó.

-Chèn/Xóa siêu liên kết/hàng/cột: Thêm/xóa siêu liên kết, hàng hoặc cột. Bỏ chọn sẽ không cho phép người khác chỉnh sửa.

Và các chức năng khác tương tự như trên.

Để tiến hành mở khóa chúng ta nhấn lại vào Tấm bảo vệ, tại thời điểm này đã thay đổi thành Bỏ bảo vệ trang tính và nhập mật khẩu nếu có.

tấm bảo vệ
Hộp thoại bảo vệ trang tính

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc bảo vệ sheet. Thật đơn giản phải không? Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online và đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo nhé.

Nguồn : Blog hocexcel